Strona Główna Bizness 11 proc. mniej fuzji i przejęć w drugim kwartale