Strona Główna Wiadomości Abp Jędraszewski: W sprawach tak świętych jak ludzie życie nie wolno tworzyć referendów