Strona Główna Bizness BGK: ze wsparcia na założenie firmy skorzystało 5 tys. osób