Strona Główna Wiadomości Biejat: Wzywamy do poszerzenia katalogu osób, które mogą kwalifikować do szczepień