Strona Główna Bizness BioNTech nie zrezygnuje z praw intelektualnych do szczepionki