Strona Główna Bizness Burmistrz Ostrzeszowa: wprowadzenie tzw. czerwonej strefy jest sytuacją trudną, zwłaszcza dla przedsiębiorców