Strona Główna Wiadomości CBOS: Polacy najbardziej lubią Czechów i Włochów. Najmniej – Arabów i Romów