Strona Główna Bizness Do 30 czerwca przedsiębiorcy mogą składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek