Strona Główna Bizness Eksperci: Umorzone subwencje dla firm można zwolnić z podatku ustawą, bądź zaniechać jego poboru