Strona Główna Wiadomości Galileusz, Petrarka, Dante. Odnaleziono bezcenne stare księgi