Strona Główna Bizness Gminy będą mogły zwolnić firmy z podatku lub odroczyć jego zapłatę