Strona Główna Bizness Hiszpańskie firmy potrzebują 230 mld euro do utrzymania płynności finansowej