Strona Główna Bizness Hotele i restauracje nie odrobią covidowych strat