Strona Główna Bizness Hotelom brakuje pracowników. Prognozy zysku coraz bardziej odległe