Strona Główna Bizness Inflacja rzuca cień na budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych