Strona Główna Wiadomości Instytucje kultury zostaną otwarte. Decyzja Rady Państwa jest ostateczna