Strona Główna Bizness Kantar: poprawa oceny sytuacji ekonomicznej kraju i kondycji finansowej gospodarstw