Strona Główna Bizness Kantory nie będą musiały posiadać wydawanego przez NBP albumu zagranicznych znaków pieniężnych