Strona Główna Wiadomości KE nie wyklucza przedłużenia akceptacji Krajowego Planu Odbudowy