Strona Główna Bizness KE przyjęła pakiet przepisów, które mają pomóc zredukować emisje o 55 proc. do 2030 r.