Strona Główna Bizness Liczba gospodarstw rolnych spada, ale są one coraz większe. Nowe dane GUS