Strona Główna Bizness Liczba transakcji w małych sklepach spadła o 19 proc.