Strona Główna Bizness Mały ZUS Plus – senacka komisja budżetu bez poprawek do ustawy wprowadzającej