Strona Główna Bizness MF planuje przedłużyć pomoc z niektórych programów operacyjnych 2014-2020 do połowy 2021 r.