Strona Główna Bizness MF planuje zmiany dotyczące składników majątku prywatnego wprowadzanego do firmy oraz leasingu