Strona Główna Bizness MF: rozporządzenie dot. ewidencji akcyzowych ma ułatwić działalność firm i ich kontrolę