Strona Główna Bizness MF: spółki komandytowe nie będą służyć jako narzędzie do optymalizacji podatkowej