Strona Główna Bizness MGMiŻŚ: W programie Rybactwo i Morze zakontraktowano 1,6 mld zł