Strona Główna Wiadomości „My też mamy krzyże”. W Watykanie odbyła się Droga Krzyżowa z rozważaniami dzieci i młodzieży