Strona Główna Bizness Na skutek COVID-19 liczba przepracowanych godzin pracy w Polsce spadła o 3,5 proc.