Strona Główna Bizness NBP: skutki pandemii odbiją się na sektorze nieruchomości handlowych