Strona Główna Bizness Niedzielski: Nie ma przestrzeni do znoszenia obostrzeń, a poluzowania mogą być cofnięte