Strona Główna Bizness Niepewność związana z epidemią może dalej ograniczać inwestycje prywatne