Strona Główna Bizness PE przyspiesza procedurę, która ma umożliwić KE pożyczenie 750 mld euro