Strona Główna Bizness Pekao SA: nieuprawnione są twierdzenia, iż bank uczestniczy w transakcjach nierynkowych