Strona Główna Bizness PGG zakłada w III kw. zachowanie pięciodniowego tygodnia pracy