Strona Główna Bizness PLL LOT zwolni do 300 osób. Jest porozumienie ze związkami zawodowymi