Strona Główna Fakty Poczobut: konfrontacja pomiędzy protestującymi a resortami siłowymi wydaje się nieunikniona