Strona Główna Bizness Podwyżka płacy minimalnej. Koszt dla MŚP to ok. 6 mld zł, dla dużych 851,4 mln zł rocznie