Strona Główna Bizness Porozumienie Rezydentów: lekarze bez dodatku covidowego