Strona Główna Bizness Pracownicy upominają się o emerytury stażowe. Piszą list do prezydenta