Strona Główna Bizness Problemy techniczne w Idea Banku po przejęciu przez Pekao