Strona Główna Bizness Profesor SGH: Noblowska teoria aukcji zminimalizuje ryzyko wystąpienia zmów cenowych