Strona Główna Bizness Projekt ustawy wprowadzający obowiązek informowania na produktach, jak utylizować odpady z nich powstałe