Strona Główna Bizness Przewidział pęknięcie bańki kredytów subprime. Teraz widzi kolejną bańkę