Strona Główna Bizness Rada Dialogu Społecznego podzielona ws. minimalnego wynagrodzenia w 2021 r.