Strona Główna Bizness RPO: formalny status przedsiębiorcy nie wyklucza zawarcia umowy w charakterze konsumenta