Strona Główna Bizness Rzecznik MŚP negatywnie ocenia plan objęcia spółek komandytowych CIT-em