Strona Główna Bizness Rzecznik MŚP prosi administrację skarbową o niekaranie przedsiębiorców przez pół roku