Strona Główna Bizness Rzecznik MŚP wnioskuje, aby nowo powstałe firmy włączyć do Tarczy 6.0